17.12.2021 - Denetim Hizmetleri Başkan Yardımcılığı

 

19 Kasım 2015 tarihli ve 29537 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Geri Çekme Yönetmeliği’ ne dayanılarak hazırlanan Geri Çekme Kılavuzu 17.12.2021 tarihli ve E-24931227-500-6741 sayılı Makam Oluru ile yürürlüğe girmiştir. İlgililere duyurulur.

 

Adı
Tarih
Doküman
Geri Çekme Kılavuzu
17.12.2021
PDF