23.01.2023 - Denetim Hizmetleri Başkan Yardımcılığı

Vem İlaç San. ve Tic. A.Ş.’ nin ruhsatına sahip olduğu “Progas 40mg İ.V. Enjeksiyonluk Liyofilize Toz İçeren Flakon” adlı ürünün 1230043 (SKT: 04/23) partisi ile ilgili olarak Kurumumuza iletilen bildirim nedeniyle, gerekli değerlendirme süreci sonuçlanıncaya kadar tedbir amaçlı olarak mevcut bulunduğu sağlık kuruluşlarında ilgili partilerin kullanımının durdurulmasının önem arz ettiği 20.09.2021 tarihinde duyurulmuştu. Adı geçen ürünün 1230043 (SKT: 04/23) parti numaralısına uygulanan işlem analiz ve değerlendirmeler sonucu ürünün raf ömrü spesifikasyonlarına göre uygun bulunması nedeniyle iptal edilmiştir. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.