08.04.2020 - Tıbbi Cihaz ve Kozmetik Ürünler Başkan Yardımcılığı

Bilindiği üzere Koronavirüs (2019-nCoV); daha önce insanlarda tespit edilmemiş yeni bir Koronavirüs alt tipi olup Dünya Sağlık Örgütü tarafından yayılma hızı ve ölçeğine bağlı olarak pandemi olarak nitelendirilmiştir. COVID-19 salgını nedeniyle 26 Mayıs 2020 tarihinde yürürlüğe girmesi beklenen AB’nin (AB) 2017/745 sayılı Tıbbi Cihaz Tüzüğünün  (MDR)  uygulama tarihinin bir yıl ötelenerek 26 Mayıs 2021 tarihi olarak revize edilmesine ilişkin AB Komisyonu önerisi 03/04/2020 tarihinde yayımlanmıştır. AB Parlamentosu ve Konseyince söz konusu önerinin Mayıs ayı  sonuna kadar   kabul edilmesi beklenmektedir. İlgili değişiklik taslağı önerisine  aşağıdaki bağlantıdan  ulaşılabilmektedir.

Kamuoyuna duyurulur.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2020:144:FIN