30.10.2020 - İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı

Kurumumuz tarafından 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 2670 sayılı Kanunla değişik 55 inci maddesine dayanılarak, “Aday Memurlarının Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde Kurumumuza açıktan atanan personelin aday memur hazırlayıcı eğitim sınavı 28.10.2020 tarihinde yapılmış olup sınav sonuçları açıklanmıştır.

Adı
Tarih
Doküman
2020 yılı Aday Memur Hazırlayıcı Eğitim Sınav Sonuçları
30.10.2020