16.11.2020 - Analiz ve Kontrol Laboratuvarı Dairesi Başkanlığı

Analiz ve Kontrol Laboratuvarları Dairesi Başkanlığı’na analiz için başvuruda bulunan firmaların, numune kabulü esnasında; firma tarafından hazırlanmış analiz talep üst yazısı ile ekinde ilgili Daire Başkanlığından analize başvurulması hususunun belirtildiği yazının bir nüshasının (İlaç Ruhsatlandırma Dairesi’nden alınmış olan “ilgili ürünün ruhsatlandırma sürecinin başladığını bildiren” yazının bir nüshası, diğer izne tabi ürünler için yine analize başvurulabileceğini belirten yazının bir nüshası) ilgili numunelerle (PR10- Numune Kabul Prosedürü gerekliliklerini karşılayan) birlikte teslim edilmesi gerektiği önemle duyurulur.

 Analiz ve Kontrol Laboratuvarları Dairesi Başkanlığı