24.12.2018 - Analiz ve Kontrol Laboratuvarı Daire Başkanlığı

Analiz ve Kontrol Laboratuvarları Dairesi Başkanlığı "Numune Kabul Birimine" getirilen evraklara ilaveten numune kabul iş ve işlemlerinin daha hızlı ilerlemesi amacıyla, Ruhsat Başvuru Dosyası içeriğinde yer alan numuneye ait primer ambalaj bilgisinin ve preparatın formuna bağlı olarak katı formlar için tablet ağırlığı, flakon içeriği vb., sıvı formlar için hacim vb. bilgilerinin de beyan edilmesi hususu önemle rica olunur. 

Analiz ve Kontrol Laboratuvarları Dairesi Başkanlığı