19.03.2021 - Kozmetik Ürünler Dairesi Başkanlığı

Bilindiği üzere 13.09.2019 tarihli ve 30887 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 3 üncü maddesi ile “ İnsan vücuduna doğrudan temas eden biyosidal ürünler (Ürün Tipi-1 ve Ürün Tipi-19)” Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumunun görev, yetki ve sorumluluğuna verilmiş olup söz konusu ürün gruplarının ruhsatlandırılmasına yönelik iş ve işlemler 18.11.2019 tarihli E.4025 sayılı Makam Oluru ile Kozmetik Ürünler Daire Başkanlığının görev ve sorumluluk alanına dahil edilmiştir.

Bu kapsamda sektör memnuniyeti açısından, başvuruların doğru ve eksiksiz yapılmasının ve piyasaya güvenli biyosidal ürün arzının sağlanması adına Kurumumuz resmi web sayfasında “Biyosidal” faaliyet alanı tanımlanmıştır.

Biyosidal faaliyet alanı altında, görev ve sorumluluğumuzda olan biyosidal ürünlere yönelik tüm mevzuatlar, ruhsatlandırma süreçleri, eğitimler, risk değerlendirmesi, ruhsata esas analiz ve aktif maddelere ilişkin bilgiler ve ECHA (Avrupa Kimyasallar Ajansı) tarafından biyosidal ürünlere yönelik yayımlanan kılavuzların Türkçe versiyonları yer almaktadır.

https://www.titck.gov.tr/faaliyetalanlari/biyosidal linkinden erişim sağlanabilecektir.


İlgililere önemle duyurulur.