29.04.2021 - Kozmetik Ürünler Dairesi Başkanlığı

Bilindiği üzere 13.09.2019 tarihli ve 30887 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 3 üncü maddesi ile “ İnsan vücuduna doğrudan temas eden biyosidal ürünler (Ürün Tipi-1 ve Ürün Tipi-19)” Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumunun görev, yetki ve sorumluluğuna verilmiş olup söz konusu ürün gruplarının ruhsatlandırılmasına yönelik iş ve işlemler 18.11.2019 tarihli E.4025 sayılı Makam Oluru ile Kozmetik Ürünler Daire Başkanlığının görev ve sorumluluk alanına dahil edilmiştir.

Bu kapsamda sektörel memnuniyetin sağlanması, başvuru süreçlerinin etkin ve hızlı olması, başvuru dokümanlarının fiziki olarak talep edilmemesi ve ürün takibinin yapılabilmesi adına görev sorumluluğumuza dahil edilen biyosidal ürünler için Ürün Takip Sistemi (ÜTS) modül çalışmalarına başlanmış olup ÜTS modül çalışmalarında sona gelinmiştir. 

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından ruhsatlandırılmış ve ruhsat geçerlilik süresi 31.12.2021 tarihinde sonlanan ürün tipi-1 ve ürün tipi-19 biyosidal ürünlerin ruhsatlandırılmasına yönelik mevzuatsal süreç ÜTS üzerinden yeni ruhsat başvurusu olarak yürütülecektir.

İleriye dönük tarafınızca sorun yaşanmaması adına firmaların ÜTS modülü açılmadan önce ruhsat başvurusuna yönelik dokümanları hazırlaması gerekmektedir.

Ayrıca bahse konu olan ürün grubuna yönelik tüm bilgilere https://www.titck.gov.tr/faaliyetalanlari/biyosidal adresinden ulaşılabilmektedir.

İlgililere önemle duyurulur.