31.08.2020 - Kozmetik Ürünler Dairesi Başkanlığı

Bilindiği üzere COVID-19 kaynaklı olağanüstü durum göz önünde bulundurularak Bakanlık Makamı onaylı 19.03.2020 tarihli ve E.70938 sayılı Genelge ile biyosidal ürün geçici ruhsatname düzenlenmeye başlanmıştır. 

Geçici ruhsatnameye yönelik başvuruların eksikliklerinin 01.09.2020 tarihine kadar tamamlanması gerektiği bilgisi 15.07.2020 tarihinde yayımlanan duyuru ile bildirilmiştir. Bu kapsamda 31.08.2020 tarihi itibari ile geçici ruhsatnameye yönelik eksikliklerin tamamlanmaması halinde geçici ruhsatnameye yönelik başvuru süreci sonlanacaktır. Bu tarihten sonra geçici ruhsatname başvurularına yönelik gönderilen eksiklik başvuruları değerlendirmeye alınmayacak olup dosya kapatılacaktır. Ruhsat talep edilmesi halinde Biyosidal Ürünler Yönetmeliğinin 12 ve 14 üncü maddesi doğrultusunda kalıcı ruhsat başvurusunda bulunulabilecektir.

Son başvuru gönderim tarihine kadar gönderilen ve yapılan değerlendirme sonucunda geçici ruhsatname düzenlenmesi uygun bulunan başvuruların 10 (on) gün içinde “Biyosidal Ürünler Geçici Ruhsatname Ücreti” doküman tipinden başvuru oluşturup ödeme işlemlerini tamamlaması gerekmektedir.

Geçici ruhsatname düzenlenmesi uygun bulunan, tahakkuk oluşturulmuş ve ödeme yapılması beklenen başvuruların duyuru tarihi itibari ile 10 (on) gün içinde ödeme yapılmaması halinde geçici ruhsatname düzenlenmesine yönelik süreç sona erecektir.

İlgililere önemle duyurulur.