09.03.2021 - Kozmetik Ürünler Dairesi Başkanlığı

Biyosidal ürünlerin ruhsata esas analizleri Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından 28.01.2019 tarihli ve E.519 sayılı Makam Oluru ile yayımlanan "Biyosidal Ürün Analizleri ve Yetki Verilen Laboratuvarlar Hakkında Talimat’a” göre yaptırılmakta iken ilgili talimat yürürlükten kaldırılmıştır.

Görev ve sorumluluğu Kurumumuza devredilen ürün tipi-1 ve ürün tipi-19 biyosidal ürünlerin ruhsata esas analizlerinin yapılmasına esas teşkil edecek olan talimat, güncel bilimsel veriler çerçevesinde güncellenerek 05.03.2021 tarihli ve E-24931227-512-3949 sayılı Makam Oluru ile yayımlanmıştır.

Bu kapsamda yukarıda adı geçen biyosidal ürün gruplarına yönelik ruhsata esas analizleri Makam Oluru ekinde yer alan “Ürün Tipi-1 ve Ürün Tipi-19 Biyosidal Ürün Analizleri Hakkında Talimat” doğrultusunda yapılması gerekmektedir. 

Firmaların ve laboratuvarların analizlerde ilgili Talimatın gerekliliklerine dikkat etmesi önem arz etmektedir.

İlgililere önemle duyurulur.

Adı
Tarih
Doküman
Makam Oluru
09.03.2021
PDF
Ürün Tipi-1 ve Ürün Tipi-19 Biyosidal Ürün Analizleri Hakkında Talimat
09.03.2021
PDF