30.12.2019 - Tıbbi Cihaz Onaylanmış Kuruluş ve Klinik Araştırmalar Daire Başkanlığı

AB mevzuatına uyum çalışmaları kapsamında (AB) 2017/746 sayılı İn Vitro Tanı Tıbbi Cihazlarına ilişkin Tüzük’e  paralel olarak “İn Vitro Tanı Tıbbi Cihazlarına Dair Yönetmelik Taslağı” hazırlanmıştır.

Ek’ te; (AB ) 2017/746 sayılı Tüzük ve İn Vitro Tanı Tıbbi Cihazlarına Dair Yönetmelik Taslağı Yönetmelik Taslağının (maddeler ve ekler ayrı olarak) Karşılaştırma Tabloları, (AB) 2017/746 sayılı Tüzük ve görüşlerin iletilmesinde kullanılacak form yer almaktadır.

İlgili Yönetmelik taslağı hakkında görüşlerinizi “Mevzuat Hazırlama Usul Ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğe” uygun olarak, 04/02/2020 tarihi mesai bitimine kadar Kurumumuza yazı ile ve ayrıca md.reg@titck.gov.tr adresine iletebilirsiniz.


Adı
Tarih
Doküman
(AB) 2017/746 sayılı Tüzük ve İn Vitro Tanı Tıbbi Cihazlarına Dair Yönetmelik Taslağının Karşılaştırma Tablosu
30.12.2019
(AB) 2017/746 sayılı Tüzük ve Yönetmelik Taslağının Karşılaştırma Tablosu Ekleri
30.12.2019
(AB) 2017/746 sayılı Tüzük
30.12.2019
PDF
İn Vitro Tanı Tıbbi Cihazlarına Dair Yönetmelik Taslağı Görüş Formu
30.12.2019
İn Vitro Tanı Tıbbi Cihazlarına Dair Yönetmelik Taslağı
09.01.2020
PDF