04.11.2020 - Ekonomik Değerlendirmeler ve İlaç Tedarik Yönetimi Dairesi Başkanlığı

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 02.11.2020 tarihli “COVID-19 (SARS-CoV-2 ENFEKSİYONU) ANTİSİTOKİN-ANTİİNFLAMATUAR TEDAVİLER, KOAGÜLOPATİ YÖNETİMİ” rehberinde antisitokin-antiinflamatuar tedavilerin kullanım ilkeleri belirlenmiş olup 

Kurumumuza tosilizumab ve anakinra etkin maddeli ilaçların kullanımı için https://recetem.enabiz.gov.tr/ üzerinden yapılacak başvurulara “COVID-19 Seyrinde Hiperinflamatuar Yanıt Gelişmesi  Nedeniyle Anti-Sitokin Tedavi Başlama Talep Formu” eklenmelidir.


Adı
Tarih
Doküman
COVID-19 Seyrinde Anti-Sitokin Tedavi Başlama Talebi Formu
19.11.2020