Akılcı İlaç Kullanımı Koordinasyon Birimi
Bilindiği üzere ülkemizde 01 Temmuz 2012 tarihinde fiilen uygulanmaya başlanan, reçetelerin elektronik ortamda oluşturulmasını hedefleyen “E-Reçete” uygulaması 15.01.2013 tarihi itibari ile zorunlu hale gelmiştir.

Reçetelerin oluşturulmasında esas teşkil edecek olan “E-Reçete İlaç ve Diğer Farmasötik Ürünler Listesi”nin oluşturulması ve düzenlemesi Türkiye  İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu; Akılcı İlaç Kullanımı, İlaç Tedarik Yönetimi ve Tanıtım Dairesi; Akılcı İlaç Kullanımı Birimi tarafından yapılacaktır.

“E-Reçete İlaç ve Diğer Farmasötik Ürünler Listesi”  Kurumumuzdan ruhsatlandırma ve fiyatlandırma işlemleri yapılarak fiyat listesinde yayımlanan ürünler esas alınarak hazırlanmaktadır. Ancak söz konusu ilaç listesindeki ürünlerin İlaç Takip Sistemi (İTS) kayıtlarını incelediğimizde ve sahadan aldığımız geri bildirimlerde; üretim bildirimi yapılmayan ve/veya piyasada bulunmayan ürünler tespit etmekteyiz.

E-reçete uygulamasının etkin ve sorunsuz bir şekilde devamı için  “E-Reçete İlaç ve Diğer Farmasötik Ürünler Listesi”ne yeni ilaçların eklenmesi veya listede var olan bazı ilaçların pasif duruma alınması işlemleri Kurumumuzca sürdürülecektir.

 Mevcut “E-Reçete İlaç ve Diğer Farmasötik Ürünler Listesi” ne yeni ürünlerin eklenmesi işlemleri;

Fiyat listesinde yayımlanmış olsa dahi piyasada bulunduğu yazılı olarak beyan edilen ürünler için gerçekleştirilecektir. Söz konusu beyan Akılcı İlaç Kullanımı, İlaç Tedarik Yönetimi ve Tanıtım Dairesi; Akılcı İlaç Kullanımı Birimi’ne yapılacaktır.

“E-Reçete İlaç ve Diğer Farmasötik Ürünler Listesi”nde mevcut ürünlerin pasif duruma alma işlemleri;

Sahadan alınan geri bildirimler ve piyasa araştırmaları neticesinde piyasada bulunmadığı anlaşılan, İlaç Takip Sistemi (İTS) sorgusunda üretim bildirimi yapmadığı ve/veya piyasada bulunmadığı görülen ürünler için gerçekleştirilecektir

 Bu işlemlerle alakalı her türlü müracaat e.recete@titck.gov.tr adresine yapılacaktır.

Güncellenen “E-Reçete İlaç ve Diğer Farmasötik Ürünler Listesi” ilaçların Aktif/Pasif durumunu gösterir şekilde her hafta Salı günü 18:00’e kadar Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu resmi web sayfasında ilan edilecektir.