03.06.2020 - Eczaneler Dairesi Başkanlığı

Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik'in 16'ncı maddesinin birinci fıkrası doğrultusunda; ikinci eczacı çalıştırması gereken eczanelerin belirlenebilmesi amacıyla, ciro bilgilerinin beyan edilmesi için İlaç Takip Sistemi (İTS) üzerinde yer alan hasılat girişi ekranı açılmış olup hasılat bilgilerinin 20/06/2020 tarihine kadar girilmesi gerekmektedir. Bu tarihe kadar ciro bilgilerini beyan etmeyen eczacıların İlaç Takip Sistemine erişimi, cironun beyan edildiği tarihe kadar geçici olarak engellenecektir.

2020 yılında açılan eczaneler ile ilgili olarak 2019 yılı cirosu “0” olarak beyan edilecektir. Sadece 2020'de  açılan eczaneler satış hasılatı bilgi formu alanına vergi levhasını pdf formatında yükleyecektir.

Veri girişlerinin zamanında, eksiksiz  ve doğru olarak girilmesi gerekmektedir. 

KDV hariç hasılat bilgileri ile ilgili olarak gerçeğe aykırı ya da hatalı beyanda bulunan eczacılar hakkında gerekli adli ve idari işlemler başlatılacaktır.

Hasılat bilgilerinin girilmesi sırasında; 

  • Hasılat işlemleri sayfasına girildiğinde sayfanın üstünde yer alan açıklamayı dikkatlice okuyunuz.
  • Hasılat giriş ekranına sistemde belirtildiği şekilde hasılat miktarını yazınız.
  • KDV hariç satış hasılat bilgisi girildikten sonra satış hasılatı bilgi formunu pdf formatında sisteme yükleyiniz.
  • Gerektiğinde its@saglik.gov.tr ya da eczane.ruhsat@titck.gov.tr e-posta adresinden destek alabilir.


Önemle duyurulur.