14.06.2019 - Farmakovijilans ve Kontrole Tabi Maddeler Dairesi Başkanlığı

Bilindiği üzere, pregabalin içeren ilaçlar 01.04.2019 tarihi itibariyle “Yeşil Reçete ile Verilmesi Gereken İlaçlar” listesine alınmıştır. Pregabalin içeren ilaçların suistimali hususuna ek önlem getirilmesi amacıyla, 14.06.2019 tarihinden itibaren söz konusu ilaçların mal alımına ilişkin bilgilendirme eczacılara SMS ile gönderilmeye başlanmıştır.


Eczacıların GSM numaralarında hata bulunması halinde İl Sağlık Müdürlükleri ile irtibata geçilerek gerekli düzeltmenin yapılması gerekmektedir.