29.09.2023 - Ekonomik Değerlendirmeler ve İlaç Tedarik Yönetimi Dairesi Başkanlığı

03/02/2023 tarihli ve 32093 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yurt Dışından İlaç Temini Yönetmeliği ve uyarınca hazırlanan Yurt Dışından İlaç Temini Kılavuzu hükümleri doğrultusunda; ‘Ek Onay Alınmadan Kullanılabilecek Yurt Dışı Etkin Madde Listesi’ Kurumumuz resmî internet sitesinde (https://www.titck.gov.tr/dinamikmodul/126) yayımlanmıştır. Kamuoyuna önemle duyurulur.