25.01.2019 - İyi Farmakovijilans Uygulamaları (GPVP) Denetim Birimi

Farmakovijilans Denetim Kılavuzu taslağı, Kurumumuz resmi internet sayfasında mevzuat/taslaklar bölümünde (https://www.titck.gov.tr/mevzuat/farmakovijilans-denetim-kilavuzu-taslagi-21012019174612) yayımlanmıştır.

Söz konusu Kılavuz taslağına ilişkin görüşlerinizin, 17/02/2006 tarihli ve 26083 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin Ek-2’sinde bulunan forma uygun olmak suretiyle 22.02.2019 tarihine kadar tarafımıza bildirilmesi gerekmektedir.

Adı
Tarih
Doküman
Farmakovijilans Denetim Kılavuzu Taslağı
25.01.2019