21.01.2022 - Farmakovijilans ve Kontrole Tabi Maddeler Dairesi Başkanlığı

Hastanelerde görevlendirilen ve henüz Kurumumuz tarafından düzenlenen herhangi bir farmakovijilans eğitimine   katılmamış “Farmakovijilans İrtibat Noktaları” için çevrimiçi eğitim yapılması planlanmaktadır. Gelen talep sayısına bağlı olarak toplantı sayısı belirlenecek olup,  eğitime katılmak isteyen farmakovijilans irtibat noktalarının tufam@titck.gov.tr adresine 04 Şubat 2022 tarihine kadar e-posta ile başvurmaları gerekmektedir. Başvuruların değerlendirilmesinin ardından toplantı gün ve saati ile katılım linki irtibat noktalarının  e-posta adresine gönderilecektir.

İlgililere ilanen duyurulur