Türkiye Farmakovijilans Merkezi Birimi

16-17 Şubat ve 23-24 Şubat 2015 tarihlerinde düzenlenmiş olan "Farmakovijilans Yetkilileri Eğitim Toplantısı" sonucu katılım belgesi almaya hak kazananlar, belgelerini 24.03.2015 tarihinden itibaren TÜFAM' dan teslim alabilirler.