06.04.2020 - Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığı

Elektronik Başvuru Sistemi (EBS) Firma Kayıt ekranı e-Devlet sisteminin arkasına alınmıştır. Firma kayıt, firma yetkili değişikliği ve firma faaliyet tipi değişikliği başvuruları için firmalardan ticaret sicil gazetesi ve imza sirküleri talep edilmeyecek, Kurum tarafından firma onay işlemi yapılmayacaktır. Firma bilgilerinde yapılacak işlemlerde firma beyanları doğrultusunda işlem gerçekleştirilecektir. Firma kaydı için EBS sistemine mutlaka MERSİS numarası ile kayıt olunması gerekmektedir. MERSİS kaydı bulunan şahıs firmalarının da mutlaka MERSİS  numarasını girerek kayıt olması gerekmektedir. Sadece MERSİS kaydı olmayanlar vergi numarası ile kayıt olabilirler. Firma kayıtlarında adres ve iletişim bilgileri ile KEP adresinin doğru girilmesi çok önemlidir. EBS sisteminde MERSİS kaydı bulunan firmalar firma yetkili değişikliklerini EBS-Kullanıcı İşlemleri- Firma Bilgileri- Firma Yetkilisi Bilgileri ekranından yapabilirler. EBS’de MERSİS kaydı olmayan firmaların Kuruma yapacakları firma yetkili değişikliği ve firma unvan değişikliği başvurularında dilekçelerinde mutlaka MERSİS numarasını belirtmesi gerekmektedir.

 

Firma faaliyet tipi değişiklikleri ve eklemeleri ile firma iletişim bilgileri güncellemeleri firma yetkilileri tarafından yapılabildiğinden, değişikliklerin Kurumumuza başvuru yapılmadan firma yetkilisi tarafından yapılması gerekmektedir. Firma yetkilileri EBS-Kullanıcı İşlemleri- Firma Bilgileri ekranından “Firma Tipleri” alanından firma tipi ekleyebilirler. Tip 1 Ve Tip 19 Biyosidal Ürünlere Yönelik  Geçici Ruhsat Başvuruları yapacak firmaların da firma yetkilileri “sanayi” faaliyet alanını ekleyebildiklerinden, Kurumumuz Bilgi Sistemleri Dairesi’ne başvuru yapmamaları rica olunur.  Firma faaliyet tipi “Kozmetik” olan firmaların firma unvan değişikliği ve firma yetkili değişikliği başvurularını Kurumumuz Kozmetik Ürünler Dairesi’ne yapması gerekmektedir. Kuruma yapılacak tüm başvurularda üst yazıların imza yetkilileri tarafından imzalanmış olması gerekmektedir.