Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığı

01.03.2016 tarihi itibariyle Kurumumuza yapılan elektronik başvurular TİTCK EBS (Elektronik Başvuru Sistemi) kullanılarak yapılacaktır.

EBS sistemine ebs.titck.gov.tr linkinden ulaşılabilir.

EBS (Elektronik Başvuru Sistemi) işlemlerine ilişkin tüm şikayet ve talepler sadece e-posta aracılığıyla alınacaktır.

EBS İşlemleri ile ilgili tüm soru ve sorunların ebsyardim@titck.gov.tr adresine e-posta ile iletilmesi gerekmektedir.

Kozmetik firmaları için talepler kozmetik.bildirim@titck.gov.tr mail adresine yapılacaktır.