18.01.2021 - AB ve Mevzuat Uyum Birimi

AB mevzuatına uyum kapsamında 722/2012 sayılı AB Komisyon Tüzüğü’ne paralel olarak hazırlanan Hayvan Kaynaklı Dokular Kullanılarak İmal Edilen Tıbbi Cihazlara Dair Yönetmelik 14/1/2021 tarihli ve 31364 sayılı Resmi Gazetede yayımlananarak yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelik ile hayvan kaynaklı dokular kullanılarak imal edilen tıbbi cihazlar ve vücuda yerleştirilebilir aktif tıbbi cihazlar bakımından 7/6/2011 tarihli ve 27957 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, 7/6/2011 tarihli ve 27957 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliğinde yer alan gerekliliklere ilişkin özel şartlar düzenlenmiştir.  İlgili Yönetmelik Kurumumuz web sitesinde Mevzuat sekmesi altında yayımlanmıştır.