17.09.2019 - Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Kurumumuz Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı (2018-2020), Kontrol Ortamı Bileşenine kapsamında, KOS1.2.1 sayılı “Üst Yönetici tarafından iç kontrol kararlılık beyanı” yayınlanmıştır.

Adı
Tarih
Doküman
İç Kontrol Kararlılık Beyanı
17.09.2019
PDF