07.06.2021 - Farmakovijilans ve Kontrole Tabi Maddeler Dairesi Başkanlığı

Uyuşturucu ve Psikotrop Maddeler Kontrol Birimi tarafından düzenlenen, ihracatı yapılmak istenen ilaçların uyuşturucu veya psikotrop madde içermediğine dair gümrük bilgilendirme yazıları, 07.06.2021 tarihi itibariyle tüm firmalar için “altı aylık sürede birden çok defa kullanımlık” olacak şekilde düzenlenecektir.

İlgili firmaların başvurularında bu hususa dikkat etmeleri gerekmektedir.