03.08.2022 - İlaç Ruhsatlandırma Daire Başkanlığı

22.04.2020 tarihinde Dairemiz tarafından yayımlanan “RD/2020/4/3 Sayılı COVID-19 Pandemisi Nedeni ile İlaç Ruhsatlandırma Dairesi Başkanlığı İş ve İşlemlerine İlişkin Duyuru” metninin üçüncü maddesi aşağıdaki şekilde güncellenmiştir.


 III. Başvuru sahibi tarafından belirli gerekçelerle “acil” olarak nitelendirilen ruhsatlı ürünlere ilişkin başvurularla ilgili olarak; aciliyetin arz edileceği birim adı, aciliyete konu ürün ismi ve başvuruya ait evrak takip numarası, aciliyetin gerekçesi, mevcut stok ve aylık tüketim bilgilerini içeren bir e-postanın konu başlığı "ACİL 'Aciliyet konusu' hk." (örneğin; "ACİL" Tedarik sorunlarına ilişkin varyasyon başvurusu hk.) şeklinde belirlenerek ruhsat.koordinasyon@titck.gov.tr adresine iletilmesi gerekmektedir.