07.02.2023 - İlaç Ruhsatlandırma Daire Başkanlığı

BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNLERE DAİR RUHSAT YENİLEME KILAVUZU HAKKINDA DUYURU 


 Beşeri tıbbi ürünlerin ruhsat yenileme başvurularında yapılacak iş ve işlemlerin usul  ve  esaslarının  açıklayan “Beşeri Tıbbi Ürünlere Dair Ruhsat Yenileme Kılavuzu”  güncellenmiştir.

Adı
Tarih
Doküman
Beşeri Tıbbi Ürünlere Dair Ruhsat Yenileme Kılavuzu
07.02.2023
PDF
Ek-2 Ruhsat Yenileme Başvuru Formu.docx
08.02.2023
Ek-3 Kalite Bilgisi Özeti.docx
08.02.2023