12.10.2023 - İlaç Ruhsatlandırma Daire Başkanlığı

”Beşeri Tıbbi Ürünler Öncelik Değerlendirme Kurulu Çalışma Usûl ve Esaslarına İlişkin Kılavuz” güncellenerek yayımlanmıştır.

Adı
Tarih
Doküman
İRD-KLVZ-01 ÖNCELİK DEĞERLENDİRME KILAVUZU
12.10.2023
PDF
Ek-1 Önceliklendirme Başvuru Talep Formu
12.10.2023