25.12.2020 - İlaç Takip Sistemi Birimi

Bilindiği üzere firma talebi olması halinde eski barkodlu ürünlerin üretimine, İlaç Takip Sistemi (İTS) bildirimine ve piyasaya verilebilmesine (ruhsat devri olması durumunda devir eden ve devir alan firmaların yazılı ve noter tasdikli mutabakatı koşulu ile) ruhsatname durumunun güncellendiği tarihten sonra 6 (altı) ay süre ile izin verilmektedir.

Covid-19 pandemisi nedeniyle, bazı ilaçların talebinde yaşanılan artış ve ilaçların global üretiminden kaynaklanan kısıtlı sayıda temini nedeniyle oluşacak tedarik sorunun önlenmesi amacıyla, firmaların 04.01.2021-11.01.2021 tarihlerini kapsayan süre içerisinde Kurumumuza yapacakları ‘Eski Barkodlu Ürünlerin İTS Bildirimi’ kapsamındaki başvurular 6 (altı) aylık süre kriteri olmadan değerlendirilecektir.

Belirtilen tarih aralığında başvuru yapacak firmaların ekteki başvuru formunu ve istenen belgeleri eksiksiz olarak sunmaları gerekmektedir.

Ek:  Başvuru formu


Adı
Tarih
Doküman
Başvuru Formu
25.12.2020