26.08.2023 - İlaç Ruhsatlandırma Daire Başkanlığı

“Beşeri Tıbbi Ürünlerin Ruhsatlandırma Sürecine İlişkin Güven Uygulamaları Kılavuzu” güncellenerek yayımlanmıştır.

Adı
Tarih
Doküman
GÜVEN KILAVUZU
26.08.2023
PDF