24.01.2017 - Beşeri Tıbbi Ürün Tanıtım Birimi

Medicres ile Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi işbirliği ile düzenlenecek "İyi Tıp Araştırmacısı Eğitimi" toplantıları, Beşeri Tıbbi Ürünlerin Tanıtım Faaliyetleri Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde tanımlanan "Bakanlık tarafından düzenlenen veya desteklenen bilimsel toplantılarda, bu toplantılara iştirak eden katılımcılar bu fıkranın (a) bendindeki katılım sayısı sınırlamasından muaftır." hükmü gereğince Bakanlık tarafından düzenlenen veya desteklenen bilimsel toplantı kapsamında değerlendirilmiştir.