31.03.2020 - Bitkisel ve Destek Ürünler Dairesi Başkanlığı

Farmasötik Ürün Sertifikalandırma Birimine Yapılan Başvurular hk.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından “küresel pandemi’’ olarak tanımlanan COVİD-19 salgını sebebiyle; çalışma ortamında fiziksel evrak temasının en aza indirgenmesi büyük önem taşımaktadır. Farmasötik Ürün Sertifikalandırma Birimi’ne başvuruların fiziksel evrak gerektirmesi ve belge ücretli olması nedeniyle, sertifika onay süresinin ortalama 10 iş günü olduğu göz önünde bulundurularak, bu süre sonunda ödeme yapılacak belgeler için başvuru yapılması; aksi takdirde başvuruların değerlendirme ve onay süresi hesaplanarak ödeme yapılacağı tarihe ertelenmesi önemle rica olunur.  Aynı zamanda evrak temasını en aza indirmek amacıyla incelemeler elektronik olarak gerçekleştirilip fiziksel olarak gönderilen sertifikalarda sadece onay süreci yürütülecektir. Bu nedenle başvurularda fiziksel olarak gönderilen sertifikaların renkli örneklerinin ve ‘’Farmasötik Ürün Sertifikası, İyi İmalat Uygulamaları ve Serbest Satış Sertifikası ile Farmasötik Ürün Ruhsat Durumu Beyanı Belgelerinin Düzenlenmesine İlişkin Kılavuz’’ gereğince istenen belgelerin ESY’ye elektonik olarak eksiksiz olarak yüklenmesine dikkat edilmesi husususu önemle duyurulur.

İletişim: cpp@titck.gov.tr