03.02.2023 - Denetim Hizmetleri Başkan Yardımcılığı


 Galen İlaç San. ve Tic A.Ş.' nin ruhsatına sahip olduğu Adrenalin 1mg/1ml Enjeksiyonluk Çözelti adlı ürünün 220523024 (SKT:05.2027) parti numaralısına, yapılan inceleme ve analizler sonucu uygun bulunmaması nedeniyle 19 Kasım 2015 tarih ve 29537 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Geri Çekme Yönetmeliği” ne göre 1. sınıf B seviyesinde (nihai kullanıcıya ürünü sağlayan tüm yerlere) geri çekme işlemi uygulanmış olup gereğinin yapılması ilgili firmaya duyurulmuştur. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.