05.04.2023 - Denetim Hizmetleri Başkan Yardımcılığı

Koçak Farma İlaç ve Kimya San. A.Ş.’nin ruhsatına sahip olduğu “Calcium Folinate Koçak 300 mg/30 mL IM/IV Enjeksiyonluk Çözelti” adlı ürünün 37762204 (SKT:01/2024) parti numaralısı, “Calcium Folinate Koçak 50 mg/5 mL IM/IV Enjeksiyonluk Çözelti” adlı ürünün 37742202 (SKT:05/2024) parti numaralısı, “Calcium Folinate Koçak 200 mg/20 mL IM/IV Enjeksiyonluk Çözelti” adlı ürünün 37752209 (SKT:02/2024) ve 37752206 (SKT:01/2024) parti numaralılarına yapılan inceleme ve analizler sonucu uygun bulunmaması nedeniyle 19 Kasım 2015 tarih ve 29537 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Geri Çekme Yönetmeliği” ne göre 1. sınıf B seviyesinde (nihai kullanıcıya ürünü sağlayan tüm yerlere) geri çekme işlemi uygulanmış olup gereğinin yapılması ilgili firmaya duyurulmuştur. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.