01.04.2020 - Farmakovijilans ve Kontrole Tabi Maddeler Dairesi Başkanlığı

COVID-19 sebebiyle Kurumumuz tarafından 16.03.2020 tarihli duyuru ile kronik hastaların ilaç kullanımı ile  ilgili  bazı  tedbirler  alınmıştır.  Ancak,  riskleri  nedeniyle  takip  edilen ilaçlar (ilaç güvenlik izlem formu ile kullanılan ilaçlar ile kısıtlı dağıtımda olan ilaçlar) için ayrıca bir  açıklama  yapılması  gereği  ortaya  çıkmıştır.  Bu  bağlamda  söz  konusu  ilaçlar  ve  bu  ilaçların temini konusunda ikinci bir duyuruya kadar izlenecek yol ekte yer almaktadır.

 

Tüm ilgililere duyurulur.

 

Farmakovijilans ve Kontrole Tabi Maddeler Dairesi Başkanlığı

Adı
Tarih
Doküman
İlaç güvenlik izlem formu ile kullanılan ve kısıtlı dağıtımda olan ilaçların temini
01.04.2020
PDF