16.10.2020 - Tıbbi Cihaz Onaylanmış Kuruluş ve Klinik Araştırmalar Daire Başkanlığı

3/11/2011 tarihinden itibaren Vücut Dışında Kullanılan (İn Vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği (98/79/EC) kapsamında onaylanmış kuruluş olarak faaliyet gösteren Türk Standardları Ensititüsü (NB 1783)' nün söz konusu yönetmelik kapsamındaki atama süresi 15 Ekim 2020 tarihinde dolmuştur. Bu onaylanmış kuruluşun söz konusu yönetmelik kapsamındaki faaliyetleri bu tarihten itibaren sonlamıştır. 

Tüm ilgili taraflara duyurulur.