19.01.2023 - Ekonomik Değerlendirmeler ve İlaç Tedarik Yönetimi Dairesi Başkanlığı

İnsani Amaçlı İlaca Erken Erişim Programı Kılavuzu” güncellenmiş olup, 19/01/2023 tarihinden itibaren yapılacak başvurular için Kılavuz hükümleri geçerlidir. Güncel Kılavuz ve Eklerine  "mevzuat/kılavuz" bölümünden ulaşılabilmektedir.  İlgililere duyurulur.

Adı
Tarih
Doküman
İNSANİ AMAÇLI İLACA ERKEN ERİŞİM PROGRAMI KILAVUZU.pdf
19.01.2023
PDF
Ek-1 İnsani Amaçlı İlaca Erken Erişim Programı Başvurusu Sırasında Bulundurulması Gereken Bilgi ve Belgeler.pdf
19.01.2023
PDF
Ek-2 İnsani Amaçlı İlaca Erken Erişim Programı Hasta Başvurusu Sırasında Bulundurulması Gereken Bilgi ve Belgeler.pdf
19.01.2023
PDF
Ek-3 İnsani Amaçlı İlaca Erken Erişim Programı İthalat İzin Formu.pdf
19.01.2023
PDF
Ek-5 Advers Olaylar Listesi.pdf
19.01.2023
PDF
Ek-6 Hasta Epikrizi Örneği.pdf
19.01.2023
PDF
Ek-7 Rutin Tetkiklerin Listesine Ait Örnek.pdf
19.01.2023
PDF
Ek-8 İnsani Amaçlı İlaca Erken Erişim Programı Hasta Olur Formu Örneği.pdf
19.01.2023
PDF
Ek-9 İnsani Amaçlı İlaca Erken Erişim Programı ile İlgili Taahhütname Örneği.pdf
19.01.2023
PDF
Ek-4 İnsani Amaçlı İlaca Erken Erişim Programı Altı Aylık Bildirim Formu.docx.pdf
23.01.2023
PDF