02.02.2022 - Klinik Araştırmalar Dairesi Başkanlığı

Kurumumuzun Dünya Sağlık Örgütü tarafından listelenen otoriteler arasında yer alabilmesi çalışmaları kapsamında 13/04/2013 tarih ve 28617 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İlaç ve Biyolojik Ürünlerin Klinik Araştırmaları Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapılması gerekliliği hâsıl olmuştur. Bu doğrultuda hazırlanan “İlaç ve Biyolojik Ürünlerin Klinik Araştırmaları Hakkında Yönetmelik Taslağı Karşılaştırma Tablosu” ekte paylaşılmaktadır. Taslağa ilişkin varsa görüşlerinizin tarafımızca değerlendirilmek üzere 10.02.2022 tarihi bitimine kadar, ekte yer alan Görüş Bildirme Formu kullanılarak kainfo@titck.gov.tr adresinden iletilmesini rica ederiz.


İlgililere önemle duyurulur

Adı
Tarih
Doküman
İlaç ve Biyolojik Ürünlerin Klinik Araştırmaları Hakkında Yönetmelik Taslağı Karşılaştırma Tablosu.pdf
02.02.2022
PDF
Görüş Bildirme Formu.doc
02.02.2022
DOC