08.08.2019 - Kozmetik Ürünler Dairesi Başkanlığı

Avrupa Komisyonu’nun 1223/2009 sayılı Kozmetik Tüzüğü’nü tadil eden 2018/1847, 2019/680, 2019/681 ve 2019/698 sayılı Komisyon düzenlemelerine uyum amacıyla Kozmetik Yönetmeliği Ek II, Ek III, Ek V ve Ek VI’te değişiklik yapılacaktır. Bahse konu değişikliğin içeriği Ekte yer almaktadır.

 İlgililere önemle duyurulur.

Adı
Tarih
Doküman
Kozmetik Eklerindeki Değişikliğe İlişkin Tablo
08.08.2019