15.11.2021 - Kozmetik Ürünler Dairesi Başkanlığı

1223/2009 (AT) Kozmetik Tüzüğünde ekte yer alan güncellemeler yapılmıştır. Kozmetik Yönetmeliğinde güncelleme çalışmaları devam etmekte olup  yayımı tarihi  ile yürürlüğe girecektir

Adı
Tarih
Doküman
EK 1
15.11.2021