20.04.2020 - Kozmetik Ürünler Dairesi Başkanlığı

Bilindiği üzere yerli kozmetik üreticilerinin talep etmesi halinde Kozmetik Ürün İhracat Sertifikası düzenlemekte olup başvuru işlemleri Ürün Takip Sistemi (ÜTS) Sertifika Modülü üzerinden yapılmaktadır.

Sektör memnuniyetini sağlamak ve sertifika ücretini ödemeyip yalnızca ürün başvurularının öncelikli değerlendirilmesi için sertifika başvurusunda bulunulmasının önüne geçilerek uygunsuz başvuruların azaltılması, bu kapsamda işlem süreçlerinin hızlandırılması için 12.03.2020 tarihli E.712 sayılı Makam Oluru ile sertifika başvurularının ön ödemeli olması için gerekli düzenlemeler başlatılmıştır.

Bu kapsamda TÜBİTAK- BİLGEM ile yapılan çalışmalar neticesinde ÜTS’de gerekli güncellemeler yapılmış olup yeni sürümle birlikte söz konusu güncellemeler ÜTS’ye yansıtılmıştır.

Bu güncellemeler doğrultusunda kozmetik ürün ihracat sertifika başvurusu yapılırken firmalara sertifika ücreti için referans numarası sistem tarafından verilecek olup ödeme yapıldıktan sonra sisteme yansıyan başvurular değerlendirmeye alınacak ve uygun olması halinde sertifika düzenlenecektir.

Kozmetik ürün ihracat sertifika başvuruları ÜTS üzerinden sistem tarafından oluşturulacak gerekli yönlendirmeler ve uyarılar doğrultusunda yapılabilecektir.


İlgililere önemle duyurulur.