Kozmetik Ürünler Dairesi Başkanlığı

Kozmetik Ürünler Üzerinde Yapılan Hayvan Deneylerine Alternatif Test Metotlarına İlişkin Kılavuz Sürüm 1.0” yayımlanmış olup aşağıda yer almaktadır ilgililere duyurulur.

Adı
Tarih
Doküman
Ek
-
PDF