Kozmetik Ürünler Mevzuat BirimiKozmetik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 15/07/2015 tarihli ve 29417 sayılı 2. Mükerrer Resmî Gazetede yayımlanmasına müteakiben, Kozmetik Yönetmeliği’nin Geçici Madde 4’üne dayanılarak Kozmetik Yönetmeliği’nin EK V’in 12, 12 a, 39 ve 57 numaralı satırlarında gerçekleşen değişikliklere ilişkin açıklayıcı bilgi vermek amacıyla hazırlanan “Kozmetik Ürünlerde Kullanılmasına İzin Verilen Koruyuculara İlişkin Kılavuz” yürürlüğe girerek Kurumumuz Web Sayfasında yayınlanmıştır.