27.07.2020 - Kozmetik Denetim Dairesi Başkanlığı

Kurumumuz Denetim Hizmetleri Başkan Yardımcılığı Kozmetik Denetim Dairesi Başkanlığı tarafından 2020 yılı ikinci üç aylık dönem (Nisan-Mayıs-Haziran) toplamında kozmetik ürünler piyasa gözetim ve denetim faaliyetleri sonucunda teknik düzenlemeye aykırı ve güvensiz ürünler tespit edilmiş olup bu ürünlere idari yaptırımlar (idari para cezası, geri çekme, imha iş ve işlemleri) uygulanmıştır.

Denetlenen kozmetik ürün sayısı: 520

Teknik düzenlemeye uygun ürün sayısı: 78

Teknik düzenlemeye aykırı ürün sayısı: 431

Güvensiz ürün sayısı: 11

Teknik düzenlemeye aykırılık gerekçesi ile uygulanan toplam para cezası: 427.599 TL

Mevzuat çerçevesinde verilen diğer para cezası: 80.000 TL

Toplam para cezası: 507.599 TL

 

Mahkemeler/Savcılıklar, Emniyet/kolluk kuvvetleri, diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından ulaşan ve incelemeler neticesinde sahte/kaçak/taklit olduğu belirlenen 7306 adet ürün 5324 sayılı Kozmetik Kanunu uyarınca güvensiz ürün kapsamına alınmıştır. Bu ürünlerden; Mahkemeler/Savcılıklar tarafından Kuruma ulaşan karar neticesinde ve üreticisi belli olan 7250 adet ürün hakkında "Sağlık Bakanlığına bildirimde bulunmaksızın kozmetik ürün (parfüm) üretmekten ibaret eyleminin 5324 sayılı Kozmetik Kanununun 4/1.a maddesine temas ettiği, bu eylemin 20.000 TL idari para cezasını gerektirdiği" gerekçesine istinaden idari para cezası (6835 adet ürün için 20.000 TL ve 415 adet ürün için 20.000 TL olmak üzere) ve imha işlemi uygulanmış, diğer 56 adet güneş ürünü için yalnızca imha işlemi uygulanmıştır.

Adı
Tarih
Doküman
Güvensiz Ürün Listesi
27.07.2020
PDF