02.03.2022 - Denetim Hizmetleri Başkan Yardımcılığı

Başkan Yardımcılığımız Kozmetik Denetim Dairesi Başkanlığı tarafından 2021 yılı dördüncü üç 

aylık dönem (Ekim-Kasım-Aralık) kozmetik ürünlerin piyasa gözetim ve denetim faaliyetleri 

sonucunda teknik düzenlemeye aykırı ve güvensiz ürünler tespit edilmiş olup bu ürünlere idari 

yaptırımlar (idari para cezası, geri çekme, imha iş ve işlemleri) uygulanmıştır. 

2021 yılı kozmetik denetimleri, risk analizi yapılarak özellikle piyasadaki teknik düzenlemeye aykırı 

(uygunsuz) ürünlerin tespitine yönelik planlanmıştır. Bu doğrultuda öncelikle piyasadaki bildirimsiz 

ürünlerin tespitine yönelik denetimler gerçekleştirilmiştir. Yapılan etkin denetimler neticesinde elde 

edilen verilerle (392 teknik düzenlemeye aykırı ürün tespiti) amaçlanan sonuca ulaşılmıştır.

Denetlenen kozmetik ürün sayısı: 550

Teknik düzenlemeye uygun ürün sayısı: 155

Teknik düzenlemeye aykırı ürün sayısı: 392

Güvensiz ürün sayısı: 3

Teknik düzenlemeye aykırılık gerekçesi ile uygulanan toplam para cezası: 280.000 TL 

Mevzuat çerçevesinde verilen diğer para cezası: 30.000 TL

Toplam para cezası: 310.000 TL

Mahkemeler/Savcılıklar, Emniyet/kolluk kuvvetleri, diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından 

ulaşan ve incelemeler neticesinde sahte/kaçak/taklit olduğu belirlenen 853 adet parfüm 5324 sayılı 

Kozmetik Kanunu uyarınca güvensiz ürün kapsamına alınmış olup üreticisi belli olmayan bu ürünler 

için yalnızca imha işlemi uygulanmıştır

Adı
Tarih
Doküman
güvensiz ürün listesi.pdf
02.03.2022
PDF