11.04.2022 - Kozmetik Denetim Dairesi Başkanlığı

Başkan Yardımcılığımız Kozmetik Denetim Dairesi Başkanlığı tarafından 2022 yılı birinci üç aylık 

dönem (Ocak-Şubat-Mart) kozmetik ürünlerin piyasa gözetim ve denetim faaliyetleri sonucunda teknik 

düzenlemeye aykırı ve güvensiz ürünler tespit edilmiş olup bu ürünlere idari yaptırımlar (idari para 

cezası, geri çekme, imha iş ve işlemleri) uygulanmıştır. 

2022 yılı kozmetik denetimleri, risk analizi yapılarak özellikle piyasadaki teknik düzenlemeye aykırı 

(uygunsuz) ürünlerin tespitine yönelik planlanmıştır. Bu doğrultuda öncelikle piyasadaki bildirimsiz 

ürünlerin tespitine yönelik denetimler gerçekleştirilmiştir. Yapılan etkin denetimler neticesinde elde 

edilen verilerle (263 teknik düzenlemeye aykırı ürün tespiti) amaçlanan sonuca ulaşılmıştır. 

Denetlenen kozmetik ürün sayısı: 397

Teknik düzenlemeye uygun ürün sayısı: 132

Teknik düzenlemeye aykırı ürün sayısı: 263

Güvensiz ürün sayısı: 2

Teknik düzenlemeye aykırılık gerekçesi ile uygulanan toplam para cezası: 330.000 TL 

Mevzuat çerçevesinde verilen diğer para cezası: 20.000 TL 

Toplam para cezası: 350.000 TL 

Mahkemeler/Savcılıklar, Emniyet/kolluk kuvvetleri, diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından ulaşan 

ve incelemeler neticesinde sahte/kaçak/taklit olduğu belirlenen 3296 adet parfüm ve deodorant 5324 

sayılı Kozmetik Kanunu uyarınca güvensiz ürün kapsamına alınmış olup üreticisi belli olmayan bu 

ürünler için yalnızca imha işlemi uygulanmıştır.

Adı
Tarih
Doküman
EK1-Güvensiz Ürün Listesi-.pdf
11.04.2022
PDF