03.04.2019 - Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Kurumumuzun Ocak 2019 Mali Tabloları eklerde sunulmuştur.

Adı
Tarih
Doküman
1.1-Bütçe Uygulama Sonuçları Tablosu
03.04.2019
PDF
1.2-Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu
03.04.2019
PDF
1.3-Giderlerin Kurumsal Sınıflandırılması Tablosu
03.04.2019
PDF
1.4-Giderlerin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu
03.04.2019
PDF
1.5-Bütçe Gelirlerinin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu
03.04.2019
PDF
1.6-Bütçe Giderlerinin Kurumsal Sınıflandırılması Tablosu
03.04.2019
PDF
1.7-Bütçe Giderlerinin Fonksiyonel Sınıflandırılması Tablosu
03.04.2019
PDF
1.8-Bütçe Giderlerinin Finansal Sınıflandırılması Tablosu
03.04.2019
PDF
1.9-Bütçe Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu
03.04.2019
PDF
1.10-Bütçe Giderleri ve Ödenekler Tablosu
03.04.2019
PDF
Mizan (Ana Hesap Bazında)
03.04.2019
PDF
Mizan (Ayrıntılı)
03.04.2019
PDF