Kozmetik Ürünler Mevzuat Birimi   15/07/2015 tarihli ve 29417 sayılı 2. Mükerrer Resmî Gazetede yayımlanan Kozmetik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 9 uncu maddesine dayanılarak nanomateryal içeren kozmetik ürünleri bulunan ve/veya piyasaya arz edecek olan üreticilere yol göstermek amacıyla hazırlanan “Nanomateryal İçeren Kozmetik Ürünlerin Bildirimlerine İlişkin Kılavuz” yürürlüğe girerek Kurumumuz Web Sayfasında yayınlanmıştır.