08.04.2020 - Bitkisel ve Destek Ürünler Dairesi Başkanlığı

Özel Tıbbi Amaçlı Gıdaların İthal İzin Sürelerinin Uzatımı 

COVID-19 pandemisinin ve etkilerinin ne kadar süreceği tam olarak belirlenememesi sebebiyle  Bitkisel ve Destek Ürünler Dairesi Başkanlığı’nca işlemleri yürütülen ithal özel tıbbi amaçlı gıdalara (tıbbi amaçlı mamalar ve enteral beslenme ürünleri) ait ithal izni yenileme süreçlerinde gerekli bazı belgelerin ve numunelerin temininde; dolayısıyla izin ve analiz süreçlerinde aksamaların yaşanabileceği,  COVID-19 pandemisi tedbirleri sonrasında gümrük süreçlerinde de gecikmeler meydana gelebileceği göz önünde bulundurularak, mevzuat gereği zorunlu olan kontrol belgelerinin sürelerinin dolması halinde, ürünlerin temini ve bunun sonucu olarak da arz sıkıntısının ortaya çıkmaması amacıyla tarafımızca geçici tedbirlerin alınması ihtiyacı duyulmuştur.

Yukarıda belirtilen hususlar doğrultusunda söz konusu ürünlerin piyasada tedarik sorununa yol açılmaması için Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında kontrol belgesi süre dolumu gerçekleşecek özel tıbbi amaçlı gıdaların kontrol belgelerinin geçerlilik süresi belgenin süre dolum tarihinden itibaren 3 ay uzatılmıştır.