07.06.2022 - Bitkisel ve Destek Ürünler Dairesi Başkanlığı

Mevzuat çalışmaları devam etmekte olan  “Özel Tıbbi Amaçlı Gıdaların Ambalaj Bilgilerine ve Okunabilirliklerine İlişkin Kılavuz Taslağı” ekte paylaşılmaktadır. Taslağa ilişkin varsa görüşlerinizin tarafımızca değerlendirilmek üzere 27.06.2022 tarihi mesai bitimine kadar Görüş Tablosu formatı ile tıbbi.beslenme@titck.gov.tr e-posta adresine iletilmesi gerekmektedir.

İlgililere saygıyla duyurulur.

Adı
Tarih
Doküman
TASLAKLAR HAKKINDA GÖRÜŞ BİLDİRİLMESİNDE KULLANILACAK FORM (2).docx
07.06.2022
ÖZEL TIBBİ AMAÇLI GIDALARIN AMBALAJ BİLGİLERİNE VE OKUNABİLİRLİKLERİNE İLİŞKİN KILAVUZ TASLAĞI.docx
07.06.2022