08.02.2021 - Akılcı İlaç Kullanımı Dairesi Başkanlığı

Bilindiği üzere 3 Temmuz 2015 tarihli ve 29405 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Beşeri Tıbbi Ürünlerin Tanıtım Faaliyetleri Hakkında Yönetmeliğin 9 uncu maddesinde ile 25 Nisan 2017 tarihli ve 30048 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Beşeri Tıbbi Ürünlerin Ambalaj Bilgileri, Kullanma Talimatı ve Takibi Yönetmeliği 10 uncu maddesinde tanıtım numuneleri ile ilgili hükümler yer almaktadır. Bedelsiz tanıtım numunelerinin dağıtımı ve takibi için Kurumumuz tarafından İlaç Takip Sistemi kapsamında teknik geliştirmeler yapılmış olup 5 Şubat 2021 tarihinde ruhsat/izin sahiplerinin kullanımına açılmıştır. Ruhsat/izin sahiplerinin en geç 30 Nisan 2021 tarihine kadar söz konusu entegrasyonu sağlanmış olması gerekmektedir. İlgili yazı duyuru ekinde yer almaktadır.

İlgililere önemle duyurulur.


Adı
Tarih
Doküman
Tanıtım Numuneleri İTS Entegrasyonu
08.02.2021
PDF